SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Birkende Kirke

Birkende Kirke ligger på adressen Hans Tausensgade 46G i Langeskov. Det helt præcise år for opførelsen kendes ikke, men ud fra materialevalg og byggestil formodes kirken at være opført på et tidspunkt i 1200-tallet.

Birkende Kirke´s historie

Der er udført ændringer af kirkens bygninger ad flere gange. Man mener, at tårnet er ældst, men at det har været en del lavere end, det fremstår i dag. På et tidspunkt, hvor de typiske mands- og kvindedøre blev tilmuret, er det så blevet forhøjet, og kirken har også senere fået hvælvinger i stedet for det oprindelige bjælkeloft. Det skete for mange kirker her i landet og altså også for Birkende Kirke. På samme tid blev murene forhøjet for at gøre plads til de nye, store vinduer.

Sideskibet er den sidste tilbygning, der er blevet foretaget, og det skete i 1847, og er det eneste, der ikke er opført i munkesten.

Under Svenskekrigene i midten af 1600-tallet blev kirkerne plyndret for alt af værdi og for at skaffe metal til våben, blev mange kirkeklokker smeltet om. Et kirkesyn i 1665 fortæller, hvordan det var fat med Birkende kirke. Der manglede 300 tagsten, hængsler ved vinduer og døre var borte, gulvet var brøstfældigt og kirkediget visse steder nedbrudt. Dette giver stødet til, at kirken blev solgt til Vejrups ejer, Bjørn Kaas. Efter en ret så omskiftelig tilværelse overgik kirken til selveje i 1912.

Inventaret i Birkende Kirke

Inventaret i kirken stammer fra flere tidsperioder.

  • Alterbordet er opmuret i munkesten, formodentlig samtidig med, at kirken blev bygget.
  • Altertavlen er dateret til ca. 1450, men det gælder dog kun de fint udskårne egetræsfigurer, da rammen ifølge synsprotokollen I 1896 "ej sås at opfylde sit formål som kirkeprydelse". Altertavlen blev da restaureret, figurerne renset af for gammel maling og en ny ramme fremstillet.
  • På bordet står to gamle lysestager og en nyere syvarmet.
  • Døbefonten er sikkert også den oprindelige, foden er dog ny. Det skyldes, at man i 1643 havde kasseret granitfonten for den sandstensfont, der står i sideskibet, og var i brug i næsten 300 år. Den blev sporet til Kragsbjerggården og genindsat i kirken i 1936,forsynet med en ny fod. Der er et lille hul på siden, for at man kunne tømme den, når den efter datidens skik havde været fyldt med vand. Senere har man i fonen anbragt et dåbsfad, som er af tysk oprindelse.
  • Over fonten står en syvarmet stage, der bliver tændt ved barnedåb.
  • Prædikestolen er fra 1571, den har de 4 evangelister placeret i hver sit felt.
  • Det nye orgel stammer fra 1969, hvor det afløste et orgel fra 1914

Åbningstider i Birkende Kirke

April – okt.: Man. – lør. kl. 8 – 17

Nov. – marts: Man. – lør. kl. 8 – 18

Søn- og helligdage fra gudstjeneste til kl. 17

Birkende Kirke
Hans Tausensgade 46G, Birkende
5550 Langeskov

Klik her og læs mere om Birkende Kirke

Kan du lide det, du lige har fundet?
Tak!